OZZ PO

Obywatelski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty

Jesteśmy Związkiem Zawodowym z centralą w Białymstoku. Przynależącym do Forum Związków Zawodowych. Obecnie skupiamy przede wszystkim pracowników oświaty – nauczycieli, wykładowców, pracowników administracji i obsługi. Jednak wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, rozszerzamy swoją działalność na inne branże - sprzedawcy, pracownicy administracji, lekarze, pielęgniarki, robotnicy – każdy zatrudniony znajdzie u nas swoją sekcję. Nasze doświadczenie, codzienna pomoc pracownikom, konstruktywna współpraca z pracodawcami oraz liczne zgłoszenia do związku z innych branż skłoniły nas do otworzenia związku na wszystkich! Jeśli chcesz zyskać pewność zatrudnienia, lepsze warunki pracy, jesteś zaangażowanym pracownikiem - DOŁĄCZ DO NAS !!!.

Zapraszamy! Z nami będziesz pewny swojej kariery zawodowej!


  • reprezentujemy interesy pracownika przed pracodawcą

  • obejmujemy szczególną ochroną stosunek pracy

  • zapewniamy opiekę prawną

  • służymy pomocą w karierze zawodowej, wspieramy rozwój

  • walczymy o polepszenie warunków pracy

  • budujemy wspólnotę i dajemy poczucie przynależności

  • dbamy o godne warunki życia członków Związku

  • zapewniamy naszym członkom poczucie bezpieczeństwa

Aby wstąpić do Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty, należy złożyć w biurze Związku (bądź przesłać pocztą) własnoręcznie wypełnioną Deklarację (do pobrania w zakładce: dokumenty). Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet członków.

Zapraszamy do współpracy!!!